Δουλεύοντας με τον κ. Ψωμαδέλλη το κεντρικό θέμα για τον Rigoletto.

14,50 μετ. Χ 9 μετ.

 

 

Πορτραίτο για τον Rigoletto.

Ακρυλικά σε καμβά / 50 εκ. Χ 70 εκ.

 

 

Το κεντρικό θέμα για τον Rigoletto αναρτημένο στη μπούκα

14,50 μετ. Χ 9 μετ.

 

 

Το πορτραίτο στην σκηνή.

 

 

 

Τα σκηνικά για την παράσταση "Το Υπερπέραν είναι εδώ" στημένα.

Ακρυλικά σε πανί / Πέντε ταμπλώ 100 εκ. Χ 220 εκ. το καθένα.

 

 

Το ταμπλώ με τη βιβλιοθήκη.

 

 

Το ταμπλώ με το παράθυρο.

 

 

Το παράθυρο.

 

 

Η βιβλιοθήκη.

 

 

Το κερί, λεπτομέρεια από την βιβλιοθήκη.